dimarts, 20 de desembre de 2011

Exercicis realitzats a classe (Tema 4: la mesura)


1.Quants recipients de 8000 centímetres cúbics podem omplir amb 15 litres d’aigua?
1 litre = 1 dm3.   1 litre d’aigua, pesa 1 kg.
Per passar de cm3 a dm3 à 8000 cm3 : 1000 = 8 dm3
Com 1 dm3 és 1 litre, 8 dm3 són 8 litres.
I si tenim 15 per repartir en botelles de 8 litres à 15: 8 = 1 amb 7 de residu. Per tant, és una botella i 7/8 de la segona.

2. Un got té una capacitat de 3,3 dl i un pes de 5,8 dag.
a. Quants litres caben en 120 gots com aquest?
Per passar 3,3 dl a litres à 3,3 : 10 = 0.33 litres.
120 gots x 0,33 litres cadascun = 39,6 litres.
b. Quants grams pesen 120 gots buits?
Per passar 5,8 dag a grams à5,8 x 10 = 58 grams.
120 gots x 58 grams cadascun = 6960 grams.
c. Quants grams pesen 120 gots plens?
Si 1 litre d’aigua és 1 kg, 39,6 litres seran 39,6 kg.
Per passar 39,6 kg a grams à 39,6 x 100 = 39600 grams pesen els gots plens, inclòs el recipient.
I per saber quan pesa només el contingut à 39600 + 6960 = 46560 grams pesa el contingut de 120 gots sense contenidor.

 3. Una família va comprar un pernil a 12 euros el kg. Quant va costar el pernil si el seu pes era 6kg 8hg 95g? Un cop consumit, varen pesar l’os i varen obtenir 12hg 3 dag. Quants grams de pernil varen menjar?
1 pernil à 6 kg, 8 hg, 95 g;
Per passar 8 hg a kg à 8 : 10 = 0,8 kg.
Per passar 95 g a hg à 95 x 100 = 0,095 kg.
Per tant el pernil pesa: 6 kg + 0,8 kg + 0,095 kg = 6,895 kg x 12 €/kg = 82,74 €
L’os à 12 hg, 3 dag;
Per passar 12 hg a g à 12 x 100 = 1200 grams.
Per passar 3 dag a g à 3 x 10 = 30 grams.
Per tant l’os pesa: 1200 g + 30 g = 1230 grams.
Així per passar el que pesa el pernil sencer a grams: 6,895 kg x 1000 = 6895 grams. I tenim de carn: 6895 g (pernil sencer) – 1230 g (d’os) = 5665 g de carn.

4. Un retall de tela té 1,5 metres quadrats de superfície i un altre, 75 centímetres quadrats. Quin és el més gran? Quina superfície tenen entre els dos?
1 tela à 1,5 m2 de superfície.
Per passar 75 cm2 a m2: 75 : 10000 = 0,0075 m2. Per tant, la superfície més gran és la de 1,5 m2.
I entre les dos mesuren: 1,5 + 0,00075 = 1,5075 m2.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada